01 Hjärnan - minnet och sinnet

12.04.2016 kl. 16:00
Under två timmar 12.4.2016 pratade vi hjärna ur vetenskaplig och populärvetenskaplig synvinkel på ett underhållande sätt.

Hjärnan - ett mysterium och samtidigt ett av naturens mest fulländade verk. En grå klump mellan dina öron som formar dina tankar, skapar dina känslor, lagrar dina minnen. Reidar Wasenius och Anki Mannström berättade om hjärnans kapacitet och förmåga, samt hur du kan påverka dina tankar och ditt handlande. 


Reidar Wasenius, Personal Brainer, BRIIM Center:
Du är summan av dina mönster. Din hjärna strävar att använda så lite tid och energi som möjligt till att skapa minnen av världen och handlingsmodeller för olika situationer. Den gör sitt bästa att hitta mönster som den kan känna igen och upprepa. Då lyckas den tänka så lite som möjligt. Dina tankar just nu när du läser detta bevisar saken.


Anki Mannström, mental tränare och lifecoach:
För varje minut jag gnäller, förlorar jag 60 sekunder av glädje!
”Det är inte hur du har det utan hur du tar det”. Vi väljer alltid
själva hur saker och ting påverkar oss, med vilka färgade glasögon vi betraktar vår egen tillvaro. Du kan bli mer medveten om vad som påverkar dig och utveckla din egen förmåga att se mera möjligheter.

Rabbe Sandelin
© SFV 2016