Teman

04 Molempi parempi

Det fjärde #G18Prat handlade om Modersmål, tvåspråkighet, halvspråkighet? Fritjof Sahlström och Charlotta af Hällström-Reijonen medverkar.Läs mera »
21.09.2017 kl. 13:49

03 Har hela världen blivit galen?

Det tredje G18pratet handlar om en överblick över det politiska läget samt utvecklingen som sker omkring oss. Har vi den bildning som krävs för att förstå vår samtid?Läs mera »
03.05.2017 kl. 11:29

02 Flykt - Nytt land, Nytt liv

Oroligheterna och tragedierna runt om i världen når oss varje dag och tusentals människor tvingas fly för sina liv dagligen. Hur går man vidare när man flyr för sitt liv från allt det man älskar och har kärt till ett annat land i hopp om ett nytt liv?Läs mera »
03.11.2016 kl. 09:55
50450_t.jpg

01 Hjärnan - minnet och sinnet

Under två timmar 12.4.2016 pratade vi hjärna ur vetenskaplig och populärvetenskaplig synvinkel på ett underhållande sätt.Läs mera »
12.04.2016 kl. 16:00